Over ons


Wie zijn wij?

Freelaxer.com is ontstaan uit de frustratie dat je als freelancer, ook bij zeer eenvoudige bemiddeling, vaak aangewezen bent op een bemiddelingsburo zonder dat daar een belangrijke toegevoegde waarde voor wordt geleverd voor de freelancer of opdrachtgever, terwijl deze bemiddeling door freelancers onderling vaak om niet wordt gedaan. Door de gehanteerde marges en vanwege het feit dat deze vorm van bemiddeling vaak in ketenconstructies gebeurt, is het verschil tussen wat een opdrachtgever betaalt en wat de freelancer daadwerkelijk ontvangt onnodig groot. Eenvoudige bemiddeling kan wat Freelaxer.com betreft goedkoper en eerlijker.

Freelaxer.com is het eerste freelancernetwerk dat bemiddeling op wederkerige basis mogelijk maakt voor iedereen. Door een online platform te bieden met daaraan gekoppeld een transparant verdienmodel maken wij bemiddeling eenvoudig, eerlijker en wederkerig. Zo maken wij de freelancers als beroepsgroep samenredzaam en daarmee onafhankelijker. We zijn tenslotte niet voor niets ondernemers.Onze missie

De freelancermarkt wordt nog steeds voor een groot deel gedomineerd door intermediairs en ketenconstructies. Wij vinden dat eenvoudige bemiddeling uitstekend kan worden gedaan door de eigen netwerken van freelancers en opdrachtgevers en dat deze netwerken daar ook op een eerlijke wijze voor moeten worden beloond. Wij willen daarom de organisatie zijn die samenredzaamheid, wederkerigheid en transparantie bevordert op de freelancermarkt, want wij geloven erin dat dit leidt tot maximale resultaten voor iedere betrokkene.Onze visie

Wij stellen sociale netwerken in de gelegenheid om op wederkerige basis voor elkaar te bemiddelen op de arbeidsmarkt. Dit doen wij door de betrokkenen te faciliteren met een eenvoudige website, een eerlijk verdienmodel, correcte administratieve afhandeling en een faire prijs.Onze kernwaarden© Copyright 2015 Freelaxer.com. Alle rechten voorbehouden.